Zmiany miejsca dyżurów - remont p. 515

W związku z remontem auli C na Wydziale Prawa Administracji dyżury i konsultacje odbywające się w p. 515 zostały przeniesione.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z pracami remontowymi odbywającymi się na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, tymczasowo z użytku wyłączony jest pokój 515, w którym odbywały się dyżury i konsultacje pracowników Katedry. Tym samym dyżur dr Barbary Dudzik odbywa się w tych samych godzinach, w pokoju 520. Natomiast mgr Piotr Wróbel odbywa dyżur w pokoju 520 w niezmienionych godzinach we wtorki (15:55-17:15), zaś zamiast w środy dyżur został przeniesiony na poniedziałek w godzinach 16:00-16:45 (dyżur zdalny).

O kolejnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    23 stycznia 2023