Zmiana terminów egzaminu odroczonego - Prawo

W związku z prośbą studentów wynikającą z nałożenia terminów, egzamin odroczony z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów III roku prawa stacjonarnego odbędzie się później niż w pierwotnie planowanym terminie.

Uwzględniając prośbę Państwa Studentów, uprzejmie informuję, że nastąpi zmiana w terminie egzaminu odroczonego z Postępowania karnego. Część pisemna (test) odbędzie się w sobotę 17 września o godz. 9.00 za pośrednictwem aplikacji Teams, logowanie na zespole wykładu z Postępowania karnego od godziny 8.55. Egzamin składa się z 60 pytań, w tym po pięć z MPK i PSz.

Osoby, które zaliczyły Postępowania szczególne i/lub Międzynarodową pomoc prawną w sprawach karnych proszone są o zaznaczenie w teście przy stosownym pytaniu odpowiedzi "e". Zaznaczenie którejkolwiek innej odpowiedzi oznacza, że zostanie ona poddana ocenie merytorycznej i w przypadku zaznaczenia odpowiedzi niewłaściwej zostanie naliczone 0 punktów. Pozostałe osoby, to jest te, które nie mają zaliczonego MPK i/lub PSz, zobowiązane są do wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród wariantów a-d.

Część ustna egzaminu odroczonego wyłącznie dla tych z Państwa, którzy zdali część pisemną, odbędzie się w poniedziałek 19 września w godzinach wskazanych przez egzaminujących. Informacje na ten temat zostaną umieszczone najpóźniej 18 września na czacie zespołu wykładu z Postępowania karnego. Oceny niedostateczne z części pisemnej zostaną wpisane do USOS niezwłocznie po otrzymaniu przez nas wyników z systemu.

Ustalenia odnośnie do egzaminu poprawkowego pozostają bez zmian.

Z życzeniami powodzenia

Prof. dr hab. K.Dudka

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    9 września 2022