Termin I terminu egzaminu z Postępowania karnego - prawo stacjonare

Uprzejmie informujemy, iż zostały ustalone daty, w jakich odbędą się poszczególne części egzaminu do studentów III roku kierunku prawo stacjonarne z przedmiotu podstawowego Postępowanie karne.

Egzamin z przedmiotu Postępowanie karne będzie miał dwa etapy: pisemny oraz ustny.

Egzamin pisemny odbędzie się w dniu 5 lipca 2022 r. (wtorek), z kolei egzamin ustny rozpocznie się od 7 lipca 2022 r. (czwartek). Do przystąpienia do części ustnej uprawnieni są studenci, którzy otrzymali z części pisemnej co najmniej ocenę dostateczną.

 

Wpis będzie aktualizowany.

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    4 maja 2022