Prawo stacjonarne - egzamin poprawkowy w sesji letniej 2021/2022

Informacja dla Studentek i Studentów III r. prawa stacjonarnego zdających egzamin poprawkowy z Postępowania karnego w dniu 29 września 2022 r.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie karne odbędzie się jutro (tj w czwartek 29 września) o godzinie 9.00 za pośrednictwem aplikacji Teams. Logowanie do zespołu wykładu z Postępowania karnego będzie możliwe od godziny 8.55. Link do testu będzie aktywny od godziny 9.03 do 10.03 (co oznacza, że najpóźniej o 10.02.59 trzeba przesłać test do systemu). Egzamin poprawkowy będzie miał wyłącznie formę testu (bez części ustnej), składającego się z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Osoby, które zaliczyły Międzynarodową pomoc prawną w sprawach karnych i/lub Postępowania szczególne, proszone są o zaznaczenie odpowiedzi E w stosownym pytaniu, pozostałe osoby zobowiązane są do zaznaczenia odpowiedzi spośród wersji A - D. Wyniki będą oceniane według punktacji identycznej jak w I terminie i zostaną wpisane do USOS bezpośrednio po uzyskaniu przeze mnie wyników z systemu. 

Z życzeniami powodzenia

prof. K. Dudka

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    28 września 2022