Postępowanie karne: termin egzaminów - bezpieczeństwo wewnętrzne

W nadchodzących dniach odbędą się egzaminy dla studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego z przedmiotu Postępowanie karne.

Uprzejmie informujemy, iż egzamin z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne odbędzie się:

- dla studentów studiów stacjonarnych: 9 lutego 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:30 na Auli Uniwersyteckiej.

- dla studentów studiów niestacjonarnych: 12 lutego 2023 r. (niedziela) o godzinie 9:00 w sali 711.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnej, testu jednokrotnego wyboru.

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    6 lutego 2023