Informacja o egzaminie z postępowania karnego

Dnia 4 lipca odbędzie się egzamin z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów III roku prawa stacjonarnego. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje organizacyjne.

Egzamin pisemny z Postępowania karnego dla  studentek i studentów III r. prawa stacjonarnego odbędzie się w dniu 4 lipca (wtorek) w godzinach 11.00 - 12.00 według następującego rozkładu:

Aula A: Adamiec Wiktoria - Jędruch Nataniel

Aula B: Jędruszewska Katarzyna - Paszczyk Patryk

Aula C: Paszkowska Oliwia - Żelazowski Mateusz

Uprzejmie prosimy o przybycie do właściwych auli na 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Nie przewidujemy możliwości zamiany sal.

Osoby, które zaliczyły Postępowania szczególne oraz/lub Międzynarodową Pomoc Prawną w Sprawach Karnych proszone są o zaznaczenie w teście odpowiedzi e) przedmiot zaliczony. Zaznaczenie innej odpowiedzi będzie skutkowało oceną merytoryczną tej odpowiedzi. Wyniki egzaminu pisemnego zostaną podane 5 lipca. Osoby, które nie zaliczyły testu otrzymają wpis bezpośrednio do USOS. Osoby, które przejdą do egzaminu ustnego będą miały wpisaną ocenę dopiero po części ustnej. Innymi słowy, kto z Państwa nie będzie miał wpisanej oceny niedostatecznej do USOS, jest dopuszczony do egzaminu ustnego. Poinformujemy Państwa mailowo, że wpisy ocen niedostatecznych są już dokonane, bezpośrednio po ich zamieszczeniu w USOS. Przypominam, że warunkiem zdania całości egzaminu jest uzyskanie ocen pozytywnych zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. 

Egzamin ustny będzie prowadzony przez Panią prof. Katarzynę Dudkę i Panią prof. Ewę Kruk. Rozpocznie się on w dniu 6 lipca i w zależności od liczby studentów potrwa ok 2 - 4 dni. Szczegółowy podział będzie możliwy dopiero po uzyskaniu wyników z części pisemnej. 

Życzymy udanej sesji!

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    21 czerwca 2023