Informacja dot. egzaminu z postępowania karnego - prawo stacjonarne

Informacja dotycząca osób studiujących jednocześnie na II r. bezpieczeństwa wewnętrznego (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz III roku prawa stacjonarnego odnosząca się do sposobu uwzględniania oceny z postępowania karnego uzyskanej na bezpieczeństwie wewnętrznym na poczet egzaminu z postępowania karnego na prawie stacjonarnym.

Wobec faktu, że egzamin na prawie stacjonarnym jest dwuetapowy (test, a następnie egzamin ustny), ponadto obejmuje nieco szerszy zakres zagadnień (w tym międzynarodową pomoc prawną w sprawach karnych), Studentki i Studenci, którzy zdali w pierwszym terminie egzamin z postępowania karnego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zostaną zwolnieni z części pisemnej egzaminu z postępowania karnego na prawie stacjonarnym, z oceną uzyskaną na egzaminie na bezpieczeństwie i będą zdawać wyłącznie część ustną. Uprzejmie proszę o zgłoszenie się takich osób przed egzaminem na prawie, abyśmy mogli dopisać do listy osób zdających wyłącznie egzamin ustny.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy w pierwszym terminie otrzymali ocenę niedostateczną z postępowania karnego, będą zdawać egzamin na prawie stacjonarnym w całości (część pisemna i ustna).

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    24 marca 2022