Informacja dla studentów III roku prawa stacjonarnego

Szanowni Państwo, 

uprzejmie przypominam o jutrzejszym (5 lipca) egzaminie pisemnym z postępowania karnego. Link do egzaminu jest już widoczny na chacie zespołu wykładu z postępowania karnego, ale logujecie się Państwo na spotkanie w ramach swoich grup ćwiczeniowych. Link będzie aktywny jutro w godzinach 9.03 - 10.03, co oznacza, że test musi zostać przesłany najpóźniej w czasie trwania minuty 10.02. O godz. 10.03 już nie będzie to możliwe i oznacza niezdanie egzaminu. Wszelkie problemy techniczne proszę zgłaszać osobom prowadzącym egzamin. Jednocześnie przypominam, że w czasie egzaminu macie Państwo obowiązek posiadania włączonej kamery i włączonego mikrofonu. Niezastosowanie się do niego, będzie skutkowało niezaliczeniem egzaminu. 

Wyniki otrzymacie Państwo najprawdopodobniej 6 lipca w godzinach wieczornych, wszystko zależy od tego, jak szybko dane otrzymamy z systemu. Osoby, które uzyskały ocenę niedostateczną dostaną wpis bezpośrednio do USOS. Podział na dni i godziny otrzymacie Państwo na chacie zespołu wykładu. Ewentualne prośby o zamianę dni zdawania proszę kierować do mnie mailowo dopiero po otrzymaniu wyników. 

Z życzeniami powodzenia

Prof. dr hab. K.Dudka

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    4 lipca 2022