Egzamin odroczony i poprawkowy - prawo stacjonarne

W miesiącu wrześniu br. zaplanowane są dla studentów prawa stacjonarnego egzaminy z przedmiotu Postępowanie karne w terminie odroczonym oraz poprawkowym.

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym miesiącu odbędą się dla Państwa studentów prawa stacjonarnego egzaminy z przedmiotu podstawowego - Postępowanie karne. 

Egzamin odroczony odbędzie się w dniu 7 września o godzinie 9:00. Forma egzaminu nie będzie się różnić od egzaminu w I terminie, tj. będzie on składał się z części pisemnej oraz ustnej. Termin części ustnej zostanie wskazany niezwłocznie po przeprowadzeniu pierwszej części. Jednocześnie przypominamy o wymaganej zgodzie Dziekana WPiA na uczestnictwo w egzaminie odroczonym.

Egzamin poprawkowy (II termin) odbędzie się natomiast 21 września o godzinie 9:00. Będzie miał on wyłącznie formę testową, około 50 pytań w czasie 60 min. Zostanie on przeprowadzony w formie zdalnej, więcej szczegółów będzie przekazanych bezpośrednio zainteresowanym poprzez aplikację MS Teams.

 

Zdającym życzymy powodzenia!

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    2 września 2021