Dodatkowe informacje dla studentów prawa dot. egzaminu

Uprzejmie informujemy o kolejnych szczegółach organizacyjnych dotyczących egzaminu z Postępowania karnego dla studentów III roku prawa.

Dnia 4 lipca 2023 r. o godzinie 10:45 prosimy Państwa studentów o stawienie się przy aulach, do których zostali przypisani celem odbycia egzaminu.

Dla zweryfikowania tożsamości zdających, prosimy o przybycie z legitymacją studencką lub innym dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość.

Informujemy także, że nie ma możliwości zmiany sali odbycia egzaminu. Jeżeli zdający został przypisany do auli A, to nie jest możliwe pisanie egzaminu w innej z sal.

Następna informacja przekazana zostanie po przeprowadzeniu części pisemnej. Niezmiennie życzymy powodzenia!

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    28 czerwca 2023