BW: II termin egzaminu z postępowania karnego

Dotyczy Studentów II r. BWS I stopnia

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów II r. Bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia – studia stacjonarne – odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00, zdalnie, na platformie Teams.

Egzamin podobnie jak w I terminie będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru. W toku egzaminu obowiązują te same zasady jak w I terminie.

 

 

Dotyczy Studentów II r. BWN I stopnia

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Postępowanie karne dla studentów II r. Bezpieczeństwa wewnętrznego I stopnia – studia niestacjonarne – odbędzie się w dniu 27 lutego 2022 r. (niedziela) o godz. 10.00, zdalnie, na platformie Teams.

Egzamin podobnie jak w I terminie będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru.

    Aktualności

    Autor
    Piotr Wróbel
    Data dodania
    17 lutego 2022