Wyróżnienie dla SKFP

Mały sukces Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS!

Kozienaliowa Gala Naukowca jest organizowana w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej przez Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podczas Kozienaliowej Gali Naukowca zostają nagrodzone osoby, organizacje studenckie oraz wydarzenia, mające istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureaci zostaną wyłonieni w następujących kategoriach: najaktywniejsze koło, opiekun na 5!, studencki projekt warty uwagi oraz najaktywniejszy student.

W tegorocznej edycji KGN Studenckie Koło Fotografii Pzyrodniczej otrzymało wyróżnienie w kategorii "Najlepsze Koło". Zostały docenione Warsztaty Fotograficzne "Szeroki kąt", które przeznaczone są dla uczniów lubelskich szkół oraz studentów. 

Warsztaty fotograficzne "Szeroki kąt" są cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez SKFP. Ich głównym zadaniem jest zainteresowanie uczniów tematem fotografii, zwłaszcza fotografii przyrodniczej, otwarcie uczestników na przyrodę, rozwój umiejętności uczniów i studentów oraz promocja UMCS.

Warsztaty są podzielone na trzy części – wykłady teoretyczne oraz część studyjną i część terenową. Praktyczne części Warsztatów odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych technik fotograficznych – od fotografii cyfrowej, po fotografię otworkową. Zwieńczeniem projektu jest otwarcie wystawy fotografii wykonanych podczas Warsztatów, które pojawią się w Galerii „Pod Palmą” na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Dziękujemy, że zostaliśmy docenieni!

    Aktualności