Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku z SKFP”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotografii dla studentów UMCS.

Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku z SKFP” organizowany jest przez Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS (SKFP), mające swoją siedzibę na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów UMCS, a jego celem są: 

  • promowanie walorów przyrodniczych Polski,
  • rozbudzanie wśród studentów zainteresowania przyrodą własnego regionu,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości studentów w dziedzinie fotografii,
  • zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

Tematyką konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody: flory, fauny, grzybów oraz krajobrazów w aspekcie czterech pór roku. 

Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 4–17.11.2019 r.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia, wykonane dowolną techniką. Każde zdjęcie do jednej kategorii: wiosna, lato, jesień, zima. Szczegółowe wymagania dostępne są w Regulaminie konkursu.

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: skfp@poczta.umcs.lublin.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny cztery pory roku z SKFP”, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (do pobrania tutaj).

Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez Jury powołane przez SKFP.

Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostanie umieszczonych w kalendarzu na 2020 rok, wydanym przez SKFP oraz nagrodzone upominkami promocyjnymi UMCS. Fotografie te zostaną też wyeksponowane w Galerii Pod Palmą na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Prace wyróżnione również zostaną nagrodzone obecnością na wystawie pokonkursowej.

Konkurs objęła honorowym patronatem Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS. 

Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja Akademicka TV UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    12 listopada 2019