„Oblicza mokradeł” - wystawa fotografii

Zapraszamy na wernisaż wystawy „Oblicza mokradeł” w dniu 30.01.2020 roku o godz. 17.00, który odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w ramach obchodów „Dnia Mokradeł 2020”.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl otwartych prelekcji popularnonaukowych oraz warsztatów dla młodzieży szkół ponadpodstawowych przybliżających problematykę obszarów wodno-błotnych w ramach obchodów „Dnia Mokradeł 2020”.

Członkowie Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej, działającego na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, przyczyniają się do obchodów święta mokradeł poprzez prezentację flory, fauny i krajobrazów związanych z terenami podmokłymi. Wernisaż wystawy odbędzie się 30 stycznia 2020 roku o godz. 17.00 na WNoZiGP.

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2020