W dniu 7 lutego 2019 r. po raz drugi prcownicy Instytutu włączyli się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Święto to, obchodzone co roku już od niemal 50 lat, jest pamiątką wydarzeń z 2 lutego 1971 roku, kiedy to w irańskim mieście Ramsar podpisana została międzynarodowa konwencja o ochronie obszarów wodno-błotnych. Podczas tegorocznej edycji zwrócono uwagę przede wszystkim na wzajemne relacje pomiędzy podmokłościami a klimatem. W imprezie, skierowanej do uczniów lubelskich szkół średnich, wzięło udział około 80 osób.

Obchody Dnia Mokradeł rozpoczęły się od otwarcia, wspólnie przez Prodziekana WNoZiGP dr hab. Wojciecha Zgłobickiego prof. UMCS i dr hab. Marka Kucharczyka prof. UMCS, wystawy fotograficznej „Mokradła i ich mieszkańcy”, przygotowanej przez Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS. W części oficjalnej przybyłych gości powitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który podzielił się własnymi doświadczeniami w badaniu mokradeł.  Po uroczystej inauguracji nastąpiły prelekcje miłośników mokradeł – osób zawodowo zajmujących się obszarami wodno-błotnymi. Do grona zaproszonych gości należeli: Barbara Grzebulska z Regionalnego Centrum Ekologicznego, Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Andrzej Różycki z Poleskiego Parku Narodowego oraz Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Tematyka wystąpień obejmowała zarówno prezentację walorów przyrodniczych mokradeł, jak i zagadnienia dotyczące zagrożeń oraz ochrony tych unikalnych ekosystemów. Podsumowaniem tej części obchodów był konkurs z wiedzy o mokradłach. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych jedną z nagród dla zwycięzców było zaproszenie do wzięcia udziału w terenowych badaniach naukowych koordynowanych przez wydziałowych badaczy obszarów wodno-błotnych.

W drugiej części programu zainteresowane osoby mogły wziąć udział w warsztatach naukowych zorganizowanych w laboratoriach WNoZiGP oraz grze fabularnej „Mokradła i klimat”, mającej na celu utrwalenie dopiero co zdobytej wiedzy.  Uczniowie mogli m.in. zajrzeć w głąb jeziorno-torfowiskowego archiwum, poznać mikroflorę i mikrofaunę mokradeł, czy samodzielnie zbadać właściwości wód różnych typów podmokłości. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z metodami oraz sprzętem laboratoryjnym, który jest wykorzystywany do wieloaspektowych badań ekosystemów mokradłowych.

Organizatorzy Dnia Mokradeł serdecznie dziękują zaproszonym gościom, pracownikom WNoZiGP oraz studentom Studenckiego Koła Naukowego Geografów za udział oraz pomoc w organizacji kolejnej edycji imprezy.

Aleksandra Bober, Katarzyna Mięsiak-Wójcik, Magdalena Suchora

Fot. 1 Uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Mokradła i ich mieszkańcy”

 

Fot. 3 Warsztat mikroskopowy „Bagno pod lupą – rośliny”

 

Fot. 5 Warsztat sedymentologiczny „Anatomia mokradła czyli „skalpelem” w torfowisko w poszukiwaniu wiedzy o przeszłości”

 

Fot. 2 Warsztaty laboratoryjne „Najdziwniejsza substancja na Ziemi a zmiany klimatu - badawczo i eksperymentalnie o właściwościach wody”

 

Fot. 4 Warsztat mikroskopowy „Bagno pod lupą – zwierzęta”

 

 Autor zdjęć: Bartosz Proll