Zgłoszenia

Zgłoszenia za pośrednictwem zamieszczonego w załączniku formularza prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Formularz zgłoszeniowy można przesłać w formie elektronicznej na adres: j.kostrubiec@poczta.umcs.lublin.pl

Załączniki