Kontakt

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

e-mail: zjazddoktryn2019@gmail.com