Opłata

Opłata konferencyjna wynosi 600 zł. Prosimy o wpłatę opłaty konferencyjnej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. na niżej podane konto:

83 1600 1462 1027 8194 5000 0003

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko; Zjazd Katedr Doktryn 2019

Opłata nie zawiera kosztów noclegu. W opłacie uwzględniliśmy koszty wyżywienia oraz publikację artykułów w czasopiśmie naukowym: Studia Iuridica Lublinensia.