Sponsorzy

Stosowne informacje pojawią się w toku dalszych prac związanych z organizacją zjazdu.