Informacje ogólne

 

W imieniu pracowników Katedry Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz Fundacji na Rzecz Utworzenia i Działania Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu mam zaszczyt zaprosić na XVIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn Politycznych i Prawnych, który odbędzie się w dniach 17-19 września 2019 roku.

Obrady odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS (adres: plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin).

Temat przewodni obrad: Wartość prawa. Od absolutyzmu prawnego do nihilizmu prawnego.

Zjazd połączony zostanie z obchodami Jubileuszu Pana Profesora Lecha Dubela. Wręczenie księgi jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin odbędzie się w dniu 17 września 2019 roku w godzinach popołudniowych (szczegóły dotyczące miejsca i godziny podane zostaną wraz z harmonogramem Zjazdu).

dr hab. Małgorzata Łuszczyńska prof. UMCS
Kierownik Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych