Patronaty

 Jego Magnificencja Rektor 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. STANISŁAW MICHAŁOWSKI

 

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. ANNA PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK

 

 

 

 

 

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Dr hab. ARKADIUSZ BEREZA, prof. UMCS