Ostatnia aktualizacja
27.03.2023

Zamówienia publiczne

Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą dla Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka’ w okresie roku akademickiego 2017/18.

PUK/01-2017/ACK

Ogłoszony
17.08.2017
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka,

ul. Radziszewskiego 16, pok. nr 1, 20-031 Lublin,

w terminie do dnia: 23 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

 

2. Osoba upoważniona do kontaktu:

Maciej Lachowicz, tel. 081 533 57 88

Najnowsze

Produkcja pięciu spektakli historycznych

PUK/29-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Dostawa tabletu z wyposażeniem do ACK Chatka Żaka

PUK/02-2018/DOP-a

Ogłoszony
26.09.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone