Ostatnia aktualizacja
02.06.2023

Zamówienia publiczne

Usługa udostępnienia sprzętu techniki estradowej wraz z obsługą imprez kulturalnych dla Akademickiego Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej Chatka Żaka

SPU/01-2021/ACK

Ogłoszony
04.01.2022
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Najnowsze

Produkcja pięciu spektakli historycznych

PUK/29-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.05.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Dostawa tabletu z wyposażeniem do ACK Chatka Żaka

PUK/02-2018/DOP-a

Ogłoszony
26.09.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego do ACK Chatka Żaka

PUK/01-2018/DOP-a

Ogłoszony
27.08.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone