Ostatnia aktualizacja
01.12.2022

Zamówienia publiczne

Postępowania poniżej progu stosowania ustawy (zgodnie z Regulaminem)

Postępowania poniżej progu stosowania ustawy (zapytania ofertowe, zamówienia z dziedziny nauki, zamówienia z zakresu działalności kulturalnej) upubliczniane są również na Platformie zakupowej SmartPzp, pod adresem:

https://pzp.umcs.pl