Ostatnia aktualizacja
20.07.2018

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe

Dostawa materiałów do badań

2210_2018_DOP-z

Ogłoszony
20.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa materiałów do badań

2209_2018_DOP-z

Ogłoszony
20.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

dostawa projektora multimedialnego

PU_19_2018_DOP-a

Ogłoszony
19.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Remont portierni budynku Wydziału Prawa i Administracji pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie.

DTI - 68/06/2018

Ogłoszony
17.07.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Remont pokoi 311, 314 w budynku Wydziału Prawa i Administracji pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie.

DTI - 67/06/2018

Ogłoszony
17.07.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego

2276_2018_DOP_z

Ogłoszony
16.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
93

Wyróżnione

Dostawa ławy optycznej z tarczą Kolbego wraz z wyposażeniem

2016_2018_DOP_z

Ogłoszony
28.06.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa materiałów do badań

1232_2018_DOP_z

Ogłoszony
17.04.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu

CL/01/2017

Ogłoszony
07.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku