Ostatnia aktualizacja
23.02.2024

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Informujemy, że wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są na Platformie SmartPzp pod adresem: https://pzp.umcs.pl.

Zamówienia z dziedziny nauki (PUB), zamówienia z zakresu działalności kulturalnej oraz zapytania ofertowe prowadzone są na Platformie SmartPzp pod adresem: https://pzp.umcs.pl. a także na stronie podmiotowej UMCS.


 KOMUNIKAT

dotyczący stosowania sankcji antyrosyjskich w związku z wojną w Ukrainie dla postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych samodzielnie przez jednostki organizacyjne UMCS w Lublinie

Załączniki