Ostatnia aktualizacja
03.10.2023

Zamówienia publiczne

Archiwum Planów Zamówień Publicznych

Poniżej zamieszczono archiwalne plany zamówień publicznych / plany postępowań o udzielenie zamówień, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.