Ostatnia aktualizacja
22.09.2023

Zamówienia publiczne

W sprawach związanych z zamówieniami publicznymi:

Dział Zamówień Publicznych
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin     e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl 

Kierownik Działu   tel. 537 57 08

Zespół Zamówień Publicznych
tel. 537 59 65,   537 53 84,   537 50 43

Sekcja Aparatury Naukowej
tel. 537 52 09,   537 51 79

Sekcja Zaopatrzenia

tel. 537 57 00, 537 57 01,   537 57 03

Magazyn
tel./fax 537 57 92,  533 58 22