Ostatnia aktualizacja
04.07.2022

Zamówienia publiczne

W sprawach związanych z zamówieniami publicznymi:

Dział Zamówień Publicznych
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin
tel. (81) 537 59 65
e-mail: zampubl@umcs.lublin.pl 

Zespół Zamówień Publicznych
tel./fax 537 59 65, 537 53 84

Sekcja Aparatury Naukowej
tel. 537 52 09, 537 51 79
fax 537 50 43

Sekcja Zaopatrzenia
tel. 537 57 00, 537 57 01
fax 537 57 03

Magazyn
tel./fax 537 57 92, 533 58 22

W sprawach związanych z ofertami sprzedaży i wynajmu:

Dział Eksploatacji
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin
tel. (81) 537-54-93, (81) 537-53-09