Wyróżnienia Homo Didacticus dla pracowników naszej Katedry

Wręczenie wyróżnień Homo Didacticus połączone z Dniem Jakości Kształcenia UMCS

Z wielką przyjemnością informujemy, że 26 października 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Homo Didacticus. Dyplomy otrzymują nauczyciele akademiccy wyróżniający się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny. Dyplomy uznania otrzymali nauczyciele wytypowani na podstawie analizy ankiet, w których studenci wyróżnili najwyższymi ocenami ich pracę dydaktyczną w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Wśród wyróżnionych z naszej Katedry znalazły się: dr Katarzyna Sienkiewicz oraz dr Marta Wysocka. 

Osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    23 stycznia 2023