Katedra Logopedii i Językoznawstwa Sosowanego UMCS jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstała w 1969 r. z inicjatywy prof. Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas była jedyną taką placówką naukową w kraju. Pierwszy w Polsce rozpoczęła kształcenie logopedów i prowadzi je w różnych formach już od ponad 50 lat.

Profesor Leon Kaczmarek był także twórcą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego , założycielem i długoletnim redaktorem czasopisma "Logopedia", które to pismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i międzynarodową renomę.

W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu prof. Kaczmarka na emeryturę, został profesor Stanisław Grabias.

Zakład Logopedii zmienił nazwę na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, poszerzył zakres badań i zmienił nieco formę kształcenia studentów.
 
 
 
 Obecnie nasza jednostka jako Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego funkcjonuje w ramach Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym. Kierownikiem katedry jest dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw. UMCS.
 
 
Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego od momentu powołania jednostki w 1969 roku ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Logopedycznym. Siedziba ZG PTL mieści się w naszej Katedrze. Pracownicy Katedry są członkami Zarządu Głównego PTL oraz pełnią bądź pełnili w nim najważniejsze funkcje. Przewodniczącymi przez cały okres funkcjonowania PTL byli: poczynając od prof. L. Kaczmarka, następnie prof. S. Grabias, prof. T. Woźniak oraz obecnie prof. J. Panasiuk.