Zakład prowadzi kształcenie logopedów w ramach następujących kierunków studiów:

Logopedia z audiologią, studia licencjackie i magisterskie
Prowadzone są w Zakładzie Logopedii od 2007 roku. Powstały jako kierunek unikatowy, jedyny w kraju. Powołanie tych studiów rozpoczęło nową jakość kształcenia logopedów w Polsce. Obecnie studia logopedyczne licencjackie i magisterskie prowadzone są również w innych ośrodkach.
Studia te  Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, placówką o światowej renomie, kierowaną przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.
Program studiów kierunku logopedia z audiologią znalazł uznanie nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Poziom kompetencji absolwenta kierunku dorównuje międzynarodowym wymaganiom dotyczącym kształcenia logopedów (więcej informacji pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-z-audiologia,6786.chtm oraz http://umcs.pl/pl/sum-logopedia.chtm).

Logopedia – studia podyplomowe
Studia te, o najdłuższej w Polsce tradycji, przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów). Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-studia-czterosemestralne,7180.chtm).

Neurologopedia – studia podyplomowe
Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach pomagisterskich studiów logopedycznych; specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich lub uzyskały stopień magistra logopedii. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów dotyczącą zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,neurologopedia,7099.chtm).

Surdologopedia – studia podyplomowe
Studia przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,surdologopedia,7067.chtm).

SYLWETKA ABSOLWENTA

    Autor
    Urszula Kurzątkowska