Od 2007 roku Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego prowadzi odrębne studia kształcące przyszłych logopedów i audiologów.

Kierunek studiów Logopedia z audiologią:

 • To pierwszy w Polsce, nowatorski, kierunek studiów stworzony i prowadzony przez dwa wiodące ośrodki: Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. Kierunek powstał z inicjatywy Prof. dr hab. Stanisława Grabiasa oraz Prof. dr hab. Henryka Skarżyńskiego (Doktora Honoris Causa UMCS). Program studiów prowadzonych przez Katedrę oraz Instytut zdobył uznanie międzynarodowe i okazał się na tyle atrakcyjny i wartościowy, że stał się wzorem dla inny ośrodków akademickich w Polsce tworzący studia logopedyczne (m.in. UHP w Siedlcach, Uniwersystet Łódzki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański).
 • Kierunek praktyczny, pozwalający na nabycie unikalnych umiejętności praktycznych – logopedycznych i audiologicznych, na którym ponad połowa przedmiotów ma charakter praktyczny, prowadzona jest w większości przez wybitnych specjalistów naukowców i praktyków – logopedów, lekarzy, audiologów itp. Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności praktycznych podczas wielomiesięcznych praktyk logopedycznych i audiologicznych, realizowanych również w Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
 • Na studiach 2 stopnia studenci mają możliwość wyboru dwu specjalności – Logopedia kliniczna oraz Surdologopedia.
 • Nasi studenci już na studiach dostają oferty pracy, a marka UMCS jest ceniona przez pracodawców w całej Polsce.
 • Nasi absolwenci pracują zarówno w Polsce i za granicą.
 • Sylwetka absolwenta studiów na kierunku logopedia z audiologią 1. i 2. stopnia.

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS od wielu lat prowadzi także kształcenie na studiach podyplomowych. Studenci w systemie zaocznym mogą wybrać takie kierunki studiów jak:

 • Logopedia – studia podyplomowe, 4 semestralne

Studia te, o najdłuższej w Polsce tradycji, przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów). Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,logopedia-studia-czterosemestralne,7180.chtm).

 • Neurologopedia – studia podyplomowe, 2 semestralne

Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają tytuł magistra a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach pomagisterskich studiów logopedycznych; specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich lub uzyskały stopień magistra logopedii. Studia poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów dotyczącą zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,neurologopedia,7099.chtm).

 • Surdologopedia – studia podyplomowe, 2 semestralne

Studia przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do specjalizacji w zakresie surdologopedii (więcej informacji pod adresem: http://umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,surdologopedia,7067.chtm).

 

 Dom Studencki „Kronos”, na II piętrze mieści się

Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS

Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach

 

  Autor
  Urszula Kurzątkowska