Kierownik Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
ul. Sowińskiego 17, pokój nr V (224)
tel. (48)-81-533-20-31
tel./fax. (48)-81-537-54-15

Adres
Dom Studenta "Kronos" UMCS
ul. Sowińskiego 17 (II piętro)
20-040 Lublin 
zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

Kontakt - zob. >>>

Jednostki podrzędne:
Laboratorium Fonetyczne
Laboratorium Audiologiczne