Od 1.10.2019 r. dotychczasowy Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS znajduje się w strukturze Instytutu Filologii Polskiej UMCS jako Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego.

Kierownik Katedry:
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS
Dom Studenta "Kronos" UMCS
ul. Sowińskiego 17, pokój nr V (224)
tel. (48)-81-533-20-31
tel./fax. (48)-81-537-54-15

Siedziba Katedry:
Dom Studenta "Kronos" UMCS
ul. Sowińskiego 17 (II piętro)
20-040 Lublin

Adres e-mail: zlumcs@poczta.umcs.lublin.pl

ADRES DO KONTAKTU I KORESPONDENCJI w sekretariacie IFP:
mgr inż. Elżbieta Stefaniak-Błazińska
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/p. 205-206 ("Nowa Humanistyka") 
20-031 Lublin 
tel./fax: 81-537-51-90 
e-mail: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl


 

Redaktor serwisu internetowego Katedry dr Wojciech Lipski.