Koło Logopedów i Audiologów

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS powstało w roku 1994, kiedy dla studentów filologii polskiej utworzona została specjalność logopedyczna. W 2007 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej powstaje nowy kierunek studiów - logopedia z audiofonologią, i od tego czasu Koło Logopedów zrzesza już znacznie większą liczbę studentów, nie tylko polonistyki, ale przede wszystkim logopedii z audiolofonologią. Organizacja zmienia także nazwę na Naukowe Koło Logopedów i Audiofonologów, a po ewaluacji nazwy kierunku - Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS.


Kuratorem NKLiA jest od początku istnienia organizacji prof. dr hab. Stanisław Grabias. Od 2010/11 roku opiekunem naukowym Koła była mgr Magdalena Kozłowska. Od roku akademickiego 2013/14  funkcję tę pełni dr Joanna Stasiak.

Celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy o zaburzeniach mowy i słuchu oraz doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa. Członkowie Koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych. Sami rozpoczęli cykl studenckich ogólnopolskich konferencji logopedycznych. Za nami pięć edycji. Regularnie organizowane są także różnorakie akcje wpisujące się w ideę szeroko rozumianej profilaktyki zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Cyklicznie prowadzone są także bezpłatne badania słuchu. W marcu 2011 roku NKLiA uruchomiło Studencką Poradnię Logopedyczną UMCS, w której członkowie Koła udzielają bezpłatnych porad logopedycznych i w ramach wolontariatu prowadzą terapię pod okiem opiekunów naukowych oraz kuratora NKLiA. Nową odsłoną studenckiej działalności będzie poradnia audiologiczna, gdzie podczas wyznaczonych dyżurów, osoby z tytułem licencjata dokonają badań słuchu.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową NKLiA (http://nklia.wordpress.com) oraz profilem na facebooku, a pytania prosimy kierować na maila: logoaudio@gmail.com

Nasze konto na Instagramie.

Zarząd Koła:
przewodnicząca: Magdalena Ufnal
zastępca: Aleksandra Nowosad
sekretarz: Agnieszka Król
skarbnik: Magdalena Kułak
rzecznik: Beata Stokłosa