Koło Logopedów i Audiologów

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS powstało w roku 1994, kiedy dla studentów filologii polskiej utworzona została specjalność logopedyczna. W 2007 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej powstaje nowy kierunek studiów - logopedia z audiofonologią, i od tego czasu Koło Logopedów zrzesza już znacznie większą liczbę studentów, nie tylko polonistyki, ale przede wszystkim logopedii z audiolofonologią. Organizacja zmienia także nazwę na Naukowe Koło Logopedów i Audiofonologów, a po ewaluacji nazwy kierunku - Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS.


Opiekunem naukowym Koła jest dr Magdalena Kozłowska. 

Celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy o zaburzeniach mowy i słuchu oraz doskonalenie warsztatu logopedy i audiologa. Członkowie Koła biorą aktywny udział w konferencjach naukowych. Sami rozpoczęli cykl studenckich ogólnopolskich konferencji logopedycznych. Za nami pięć edycji. Regularnie organizowane są także różnorakie akcje wpisujące się w ideę szeroko rozumianej profilaktyki zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Cyklicznie prowadzone są także bezpłatne badania słuchu. W marcu 2011 roku NKLiA uruchomiło Studencką Poradnię Logopedyczną UMCS, w której członkowie Koła udzielają bezpłatnych porad logopedycznych i w ramach wolontariatu prowadzą terapię pod okiem opiekunów naukowych oraz kuratora NKLiA. Nową odsłoną studenckiej działalności będzie poradnia audiologiczna, gdzie podczas wyznaczonych dyżurów, osoby z tytułem licencjata dokonają badań słuchu.

Członkowie NKLiA mają możliwość uczestniczyć (studenci 1. stopnia) lub prowadzić (studenci 2. stopnia) w terapię osób z zaburzeniami mowy i języka, pod opieką kadry naukowej. Koło organizuje sympozja naukowe oraz warsztaty logopedyczne.

Istniejąca przy Katedrze Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna otacza opieką ponad 100 osób, z Lublina i okolic. Proces terapii hospitowany jest przez studentów studiów dziennych i studiów podyplomowych. To unikalna inicjatywa pozwalająca na uczenie się pod okiem wykładowców. Poradnia działa przede wszystkim na rzecz środowiska lokalnego – prowadzi diagnozę i terapię audiologiczną i logopedyczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową NKLiA (http://nklia.wordpress.com) oraz profilem na facebooku, a pytania prosimy kierować na maila: logoaudio@gmail.com

Nasze konto na Instagramie.

Logopedia z audiologią – „Z miłości do mowy. Jeden kierunek – wiele historii”