Wydawanie legitymacji przez SSTS UMCS

  1. Komplet wydrukowanych Elektronicznych Legitymacji (dalej: EL) jest dostarczany (osobiście przez pracownika Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS lub przez Kancelarię UMCS) do pracowników administracji wydziałowych lub szkoły doktorskiej wraz z dwoma egzemplarzami protokołu wydruku stanowiącymi pokwitowanie otrzymanych blankietów EL,
  2. Pracownik administracji wydziałowej lub pracownik szkoły doktorskiej, po sprawdzeniu zgodności dostarczonego kompletu wydrukowanych EL z protokołem wydruku, podpisuje i dostarcza do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS jeden z protokołów wydruku, stanowiący pokwitowanie otrzymanych blankietów EL. Drugi egzemplarz protokołu wydruku pozostaje w siedzibie jednostki pracownika administracji wydziałowej lub szkoły doktorskiej.
  3. EL wydawane są użytkownikom EL w dziekanacie lub szkole doktorskiej za potwierdzeniem odbioru. W dziekanacie lub szkole doktorskiej prowadzony jest rejestr wydanych EL (zgodnie
    z przepisami).