Opłaty za legitymację

Opłaty za legitymację
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej 22 zł
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej
(utrata/zniszczenie/zgubienie)
33 zł
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej (zmiana danych) 33 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- podałam/em błędne dane/zdjęcie w IRK
33 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- na legitymacji dane/zdjęcie inne niż podałam/em w IRK
0 zł

Wnoszenie opłat

  1. Kandydaci na studia - na konto wygenerowane przez Internetową Rejestrację Kandydatów.
  2. Studenci i doktoranci - na indywidualne konto bankowe oznaczone jako „za legitymację”, tj. na konto bankowe umieszczone na wykazie indywidualnych kont bankowych przekazanym przez dziekanat.