Opłaty za legitymację

Opłaty za legitymację
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł
Wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej 0 zł
Wydanie elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego 22 zł
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej
(utrata / zniszczenie / zgubienie / zmiana danych)
33 zł
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego
(utrata / zniszczenie / zgubienie / zmiana danych)
33 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- podałam/em błędne dane/zdjęcie w systemie rekrutacyjnym
33 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- na legitymacji dane/zdjęcie inne niż podałam/em w systemie rekrutacyjnym
0 zł

Wnoszenie opłat

  1. Kandydaci na studia - na konto wygenerowane przez Internetową Rejestrację Kandydatów (procedura zamówienia legitymacji).
  2. Studenci i doktoranci - na indywidualne konto bankowe oznaczone jako „za legitymację”, tj. na konto bankowe umieszczone na wykazie indywidualnych kont bankowych przekazanym przez dziekanat.
  3. Nauczyciele akademiccy - na konto do wpłat za Elektroniczną Legitymację Służbową (procedura zamówienia legitymacji dla nauczycieli akademickich).