Opłaty za legitymację

Opłaty za legitymację
Wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej 17 zł
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej
(utrata/zniszczenie/zgubienie/zmiana danych)
25,50 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- na legitymacji dane/zdjęcie inne niż podałam/em w IRK
0 zł
Wymiana ze względu na niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym
- podałam/em błędne dane/zdjęcie w IRK
25,50 zł
Wydanie legitymacji w przypadku rekrutacji z pominięciem IRK
- przeniesienie z innej Uczelni
17 zł

 

Wnoszenie opłat

  1. Kandydaci na studia - na konto wygenerowane przez Internetową Rejestrację Kandydatów.
  2. Studenci i doktoranci - na indywidualne konto bankowe oznaczone jako „za legitymację”, tj. na konto bankowe umieszczone na wykazie indywidualnych kont bankowych przekazanym przez dziekanat.