Pomoc

Brak opłaty za legitymację

Dokonaj opłaty na konto podane w IRK (kandydaci na studia) lub na konto otrzymane w dziekanacie (indywidualny wykaz kont bankowych), oznaczone „za legitymację”.


Wpłata na nieprawidłowe konto

Jeśli jesteś kandydatem na studia, zgłoś się do Biura Rekrutacji z dowodem wpłaty.
Jeśli jesteś studentem, zgłoś się do dziekanatu z dowodem wpłaty.


Brak zamówienia na legitymację

Sytuacja może dotyczyć pierwszej legitymacji. Zaloguj się do IRK i zamów legitymację. Jeśli minęło dużo czasu od rekrutacji i logowanie nie jest już możliwe, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.


Odrzucone zdjęcie / brak zdjęcia

Wybierz jedno z kilku rozwiązań:

  1. Jeśli jesteś kandydatem na studia, sprawdź, jak wygląda dobre zdjęcie i wgraj je do IRK,
  2. Jeśli jesteś studentem, wypełnij ten formularz i załącz dobre zdjęcie (przedostatnia pozycja w formularzu),
    lub
  3. Prześlij dobre zdjęcie na adres foto@umcs.pl z podaniem numeru PESEL.

Nieprawidłowe dane lub zdjęcie wydrukowane na legitymacji

Złóż w dziekanacie podanie o duplikat legitymacji z zaznaczeniem odpowiedniej opcji:

  1. Niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym - na legitymacji są inne dane, niż podałem/am w IRK (opłata 0 zł),
  2. Niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym - podałem/am błędne dane w IRK (opłata 33 zł).

Stara / inna legitymacja wydana przez UMCS jest aktywna

Nawet, jeśli studiujesz na więcej niż jednym kierunku studiów, możesz posługiwać się wyłącznie jedną legitymacją wydaną na tzw. głównym kierunku. // Zobacz, co zrobić, by zmienić główny kierunek studiów.

Problemem może być również stara (np. zeszłoroczna) legitymacja, która mimo zakończenia studiów nie została zdana i unieważniona. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dziekanatem. // Możesz wykorzystać legitymację ze studiów I stopnia na studiach II stopnia


Spełniłeś warunki (opłata, zdjęcie, zamówienie), ale nadal nie masz legitymacji? - Prześlij nam swoje zgłoszenie