Pomoc

Brak opłaty za legitymację

Dokonaj opłaty poprzez system rekrutacyjny www.rekrutacja.umcs.pl.


Wpłata na nieprawidłowe konto

Opłaty powinny być dokonywane poprzez system rekrutacyjny, gdzie generowana jest możliwość wykonania szybkiego lub tradycyjnego przelewu.

Jeśli przelew tradycyjny został dokonany nieprawidłowo, np. bez wymaganego tytułu, zgłoś się do Biura Rekrutacji z dowodem wpłaty. 


Brak zamówienia na legitymację

Sytuacja może dotyczyć pierwszej legitymacji. Zaloguj się do systemu rekrutacyjnego i zamów legitymację.


Odrzucone zdjęcie / brak zdjęcia

Wybierz jedno z kilku rozwiązań:

  1. Jeśli jesteś kandydatem na studia, sprawdź, jak wygląda dobre zdjęcie i wgraj je do systemu rekrutacyjnego,
  2. Jeśli jesteś studentem, wypełnij ten formularz i załącz dobre zdjęcie (przedostatnia pozycja w formularzu),
    lub
  3. Prześlij dobre zdjęcie na adres foto@umcs.pl z podaniem numeru PESEL.

Nieprawidłowe dane lub zdjęcie wydrukowane na legitymacji

Złóż w dziekanacie podanie o duplikat legitymacji z zaznaczeniem odpowiedniej opcji:

  1. Niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym - na legitymacji są inne dane, niż podałem/am w IRK (opłata 0 zł),
  2. Niezgodność danych/zdjęcia ze stanem faktycznym - podałem/am błędne dane w IRK (opłata 33 zł).

Stara / inna legitymacja wydana przez UMCS jest aktywna

Nawet, jeśli studiujesz na więcej niż jednym kierunku studiów, możesz posługiwać się wyłącznie jedną legitymacją wydaną na tzw. głównym kierunku. // Zobacz, co zrobić, by zmienić główny kierunek studiów.

Problemem może być również stara (np. zeszłoroczna) legitymacja, która mimo zakończenia studiów nie została zdana i unieważniona. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dziekanatem. // Możesz wykorzystać legitymację ze studiów I stopnia na studiach II stopnia


Spełniłeś warunki (opłata, zdjęcie, zamówienie), ale nadal nie masz legitymacji? - Prześlij nam swoje zgłoszenie