Kontakt

Drodzy Studenci! Sprawy związane z elektroniczną legitymacją studencką i doktorancką należy załatwiać w pierwszej kolejności w swoim dziekanacie.

Dziekanat:

 • wydaje legitymacje,
 • przedłuża ważność legitymacji na kolejny semestr,
 • diagnozuje problemy związane z brakiem legitymacji,
 • obsługuje wymianę / wydanie duplikatu legitymacji,
 • przechowuje legitymacje archiwalne.

Biuro Obsługi Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich:

 • zajmuje się wydrukiem legitymacji i przekazuje je do dziekanatów,
 • rozpatruje reklamacje (np. nieprawidłowe dane na legitymacji, niedziałająca legitymacja),
 • rozwiązuje problem braku legitymacji, jeśli nie udało się go wyjaśnić w dziekanacie.

Kontakt:

tel. 81 537 28 61, e-mail: sels@poczta.umcs.lublin.pl   

LubMAN UMCS
Budynek Wydziału Humanistycznego
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/012B (poziom -1)
20-031 Lublin
Dyżury: we wtorki w godzinach 10-13


Biuro Rekrutacji rozwiązuje problemy związane z legitymacją Kandydata na studia (w okresie trwania rekrutacji oraz w pierwszych tygodniach roku akademickiego), tj.:

 • zamówienie legitymacji w IRK,
 • wpłata na konto podane w IRK,
 • zdjęcie wgrane do IRK.

Kontakt:

plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin

tel. (81) 537 58 80 (w godz. 9.00-14.00),
e-mail: rekrutacja@umcs.pl

Informacja w języku ukraińskim: tel. +48 81 537 58 80, rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim: tel. +48 81 537 58 80, rekrutacja.ru@umcs.pl