Wydarzenia towarzyszące

W programie tegorocznego Forum Młodych Naukowców zostały przewidziane dwa wydarzenia towarzyszące.

W  Ecotech-Complex będzie można zobaczyć rzeźby  tegorocznych  dyplomantów oraz studentów Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Artystycznego UMCS. Prace te zostały wykonane w Zakładzie Rzeźby, Ceramiki i Szkła pod kierunkiem dra Piotra Zieleniaka oraz dr Alicji Kupiec.

Uczestnicy wystawy:
dr Alicja Kupiec, Aleksandra Różańska, Karolina Karaś, Iryna Mazur, Dominika Grochowska, Monika Szydłowska, Linda Hossien, Klaudia Dobosz, Aleksandra Dziekan, Emilia Stefaniak, Małgorzata Rozwadowska 

 
Innym wydarzeniem towarzyszącym będzie występ artystyczny przygotowany przez studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Odbędzie się on podczas uroczystej kolacji w LCK.
 
Podczas Forum będzie można zapoznać się z ofertami grantowymi przygotowanymi przez 
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  • Fundację na rzecz Nauki Polskiej
  • Bibliotekę Główną UMCS