O Forum Młodych Naukowców

 

Zapraszamy na drugą edycję Forum Młodych Naukowców, tym razem pod hasłem 3 x I:

Innowacyjność – Interdyscyplinarność – Interaktywność

Forum odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2018 r.  w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 oraz Centrum ECOTECH-COMPLEX w Lublinie.

Zaproszenie kierujemy do doktorantów i młodych pracowników nauki (do 35. roku życia), którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić badania interdyscyplinarne i innowacyjne oraz nastawieni są na interaktywność.

 Forum Młodych Naukowców - zapowiedź 

Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego. Liczymy, że uda się stworzyć platformę wymiany informacji –międzywydziałowej                                    i ponadwydziałowej – na temat prowadzonych badań, pomysłów na wspólne projekty badawcze oraz źródeł ich finasowania. Mamy nadzieję, iż zainicjowana w ten sposób współpraca w dalszej perspektywie przyczyni się do powstawania interdyscyplinarnych zespołów złożonych z młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania.

Z uwagi na problematykę zogniskowaną wokół interdyscyplinarności program Forum obejmuje tzw. debatę mistrzów, panel zatytułowany „Historie sukcesu”, blok warsztatów, a także część artystyczną. W debacie mistrzów wezmą udział znane postaci reprezentujące różne dyscypliny naukowe. Liczymy na to, że spotkanie reprezentantów różnych obszarów zaowocuje interesującą dyskusją i przyniesie swoisty efekt synergii.

W panelu „Historie sukcesu” wezmą udział naukowcy wywodzący się ze wszystkich pięciu uczelni publicznych Lublina, którzy opowiedzą o własnej recepcie na sukces naukowy oraz o szansach, wyzwaniach i zagrożeniach, jakie niosą badania interdyscyplinarne.

Uczestników Forum zapraszamy także do czynnego udziału w rozbudowanym bloku warsztatów naukowych, które pomogą wzmocnić tzw. kompetencje twarde i miękkie (m.in. design thinking, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie projektem badawczym, naukowcy    w biznesie na przykładzie fotoniki).

Udział w Forum i warsztatach jest bezpłatny (wymagana jest rejestracja na stronie Forum; liczba miejsc jest ograniczona).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ForumMlodychNaukowcow

Dla osób zainteresowanych przewidziane jest zwiedzanie Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz inne atrakcje. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac pracowników i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w Forum Młodych Naukowców! Więcej informacji dostępnych będzie już wkrótce.