Kontakt

Forum Młodych Naukowców
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Pytania dotyczące Forum prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres forum@umcs.pl.