Komitet organizacyjny

 • Wojciech Bernatowicz - Wydział Artystyczny
 • Piotr Borowski - Wydział Chemii
 • Mateusz Chrzanowski - Wydział Prawa i Administracji
 • Arkadiusz Czerwonka - Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Mateusz Derdak - Wydział Prawa i Administracji
 • Artur Habza – Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • Ewelina Iwanowska-Nagengast – Zespół Biznes Lubelskie
 • Agnieszka Kierys - Wydział Chemii
 • Karol Kowalczyk - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Andrzej Mosio - Wydział Artystyczny
 • Agata Nowak – Zespół Biznes Lubelskie
 • Anna Pałka - Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
 • Olga Pliszczyńska – Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
 • Anna Siedliska - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Paweł Sobolewski - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Olga Szołno - Wydział Ekonomiczny
 • Elżbieta Szulc-Wałecka – Zespół Biznes Lubelskie
 • Michał Wallner - Wydział Politologii
 • Przemysław Wrochna - Wydział Filozofii i Socjologii
 • Patrycja Zielińska - Wydział Pedagogiki i Psychologii