Trenerzy

Warsztaty z Design Thinking poprowadzą uczestnicy eksperckiego szkolenia z zakresu Design Thinking for Academics and Researchers na Technische Universität Dresden (Niemcy). Zajęcia realizowane są w ramach projektu: DT.Uni.: Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Lidia Pokrzycka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, medioznawca, specjalistka z zakresu m.in. edukacji medialnej, public relations, ekonomiki mediów. Dziennikarka z ponad 20-letnim stażem zawodowym. Autorka publikacji książkowych i artykułów naukowych dotyczących prasy lokalnej, public relations i marketingu medialnego, zagranicznych systemów medialnych oraz innowacyjnych metod nauczania.

  

Ewelina Panas - adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dotyczących umiędzynarodowienia, obsługi studentów zagranicznych, spraw studenckich.

 

 

 Barbara Bilewicz-Kuźnia - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologi. Specjalizuje się m.in. w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności twórczych dzieci oraz innowacjach pedagogicznych.

 

 

 

Kamil Filipek, adiunkt, socjolog w Instytucie Socjologii UMCS. Praktyk badań społecznych analizujący konsekwencje upowszechniania technologii komunikacyjnych. Design Thinking wykorzystuje w pracy ze studentami.

 

 

Joanna Górka - koordynatorka projektu DT.Uni z Biura Współpracy Międzynarodowej UMCS. Na co dzień łączy pracę na Uczelni z działalnością w trzecim sektorze.

 

 

 

 

 

 

W roli eksperta:

 

Anna Jarosz-Wilkołazka - na co dzień zajmuje się pracą naukową w Zakładzie Biochemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej praca badawcza związana jest przede wszystkim z biotechnologią i biokatalizą, a dokładniej z otrzymywaniem nowych substancji, takich jak leki, barwniki oraz biopolimery, przy udziale grzybów i ich enzymów. Ideą design thinking zaraziła się na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i stara się wykorzystywać narzędzia dt w pracy ze studentami oraz w działalności popularyzatorskiej. Ciekawość świata, pasja i radość z tworzenia nowych rzeczy dla innych i wraz z innymi, to podstawa jej pracy naukowej i pozanaukowej.

   

      

 dr Barbara Smoczyńska - certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych (w styczniu 2002 przyznana rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/34), absolwentka Szkoły Trenerów Intra, dr nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, wieloletnia nauczycielka akademicka w Instytucie Filozofii i w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. W latach 2013-2016 trenerka wewnętrzna UMCS.  Specjalistka w zakresie aktywnych metod nauczania dorosłych, terapeutka programu psychoonkologicznego Simontona, trenerka Racjonalnej Terapii Zachowań, ewaluatorka pracy innych trenerów. Autorka wielu publikacji z problematyki różnic płci, popularyzatorka psychoedukacji i równego statusu kobiet i mężczyzn w mediach. Od 22 lat szkoli różne grupy zawodowe w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności menedżerskich i przywódczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży, budowania zespołu, zarządzaniu sobą w czasie, profilaktyki wypalenia zawodowego, Analizy Transakcyjnej, inteligencji emocjonalnej, umiejętności trenerskich, etykiety w biznesie, przeciwdziałania dyskryminacji i rozwoju osobistego.  W roku akademickim 2016/2017 słuchaczka studiów podyplomowych „Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 

dr Karolina Malinowska – psycholog, badacz, trener umiejętności psychospołecznych. Pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych.  Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna i społeczna psychologia kliniczna)          i studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleń miękkich budujących i wzmacniających w klientach różnorodne umiejętności psychospołeczne. Fascynuje się badaniami społecznymi i edukacyjnymi, dlatego też pracuje również w tym obszarze. Jest autorką publikacji naukowych                  i popularno-naukowych.

Justyna Małkuch-Świtalska - doktor nauk historycznych, trener nauki, coach, ekspert i superwizor specjalizujący się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową. Członek ekipy badawczej na Université de Lorraine we Francji, uczestnik projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Irlandii i Belgii. Pierwszy trener nauki zarejestrowany na terenie RP, założycielka jedynej w kraju szkoły trenerskiej dedykowanej naukowcom. Od 2011r. prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc z siedzibą w Krakowie. Pomysłodawca Forum Karier Naukowych, którego pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2016r. w Warszawie, oraz Business&Science Network organizowanego cyklicznie, od 2016r., w Krakowie. Prywatnie i zawodowo wspiera rozwój alternatywnej metody edukacyjnej Marii Montessori.

    

Aneta Karasek - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, szkoleniowiec, członek zespołów badawczych w obszarze innowacyjności i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz zarządzaniu zespołami projektowymi. Uzyskała certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz moderatora design thinking.  Autorka szeregu artykułów naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Prywatnie lubi podróżować, podziwiać przyrodę, eksperymentować w kuchni i aktywnie spędzać czas na wodzie i lądzie.