Współpraca i możliwości rozwoju

Poza zdobywaniem wiedzy i praktycznych umiejętności zapewniamy także możliwość nawiązywania cennych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Nasi studenci mają możliwość:

 • przygotowywania prac dyplomowych na zlecenie oraz we współpracy z instytucjami i organizacjami życia publicznego działającymi na terenie Lublina,
 • uczestnictwa w różnych projektach realizowanych przez pracowników Instytutu Socjologii m.in. we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi,
 • odbywania interesujących praktyk zawodowych.

W roku akademickim 2021/2022 studenci nasi uczestniczyli w następujących projektach:

 • Projekt badawczy Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zarządzania kryzysem migracyjnym spowodowanym wojną w Ukrainie. O szczegółach można dowiedzieć się tutaj - link do strony projektu
 • Projekt „Prezentacja nauki to sztuka. Popularyzacja wyników badań na festiwalu Noc Kultury w Lublinie”, realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Edukacji p.t.: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

W roku akademickim 2021/2022 powstaje także praca licencjacka o tematyce migracji przygotowywana we współpracy z Urzędem Miasta Lublin.

Wśród podmiotów partnerskich Instytutu Socjologii UMCS znajdują się:

 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Centrum Spotkania Kultur Lublinie
 • Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
 • Galeria Labirynt
 • Warsztaty Kultury
 • Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy w Poznaniu
 • IKEA

Studenci realizują także własne projekty działając w interdyscyplinarnym Kole Naukowym Badaczy Społecznych UMCS