O nas

Instytut Socjologii UMCS jest jedną z pierwszych w Polsce jednostek naukowych, oferujących kształcenie na tym uznanym m.in. na europejskich i amerykańskich uniwersytetach kierunku.

Specjalizujemy się w badaniu zjawisk społecznych zachodzących w takich obszarach jak:

 • Zdrowie publiczne
 • Style życia młodzieży i ich przemiany
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
 • Procesy migracyjne
 • Media, Internet i komunikacja
 • Organizacje pozarządowe i ekonomia społeczna
 • Kultura, edukacja,
 • Przemiany tożsamościowe i polityka historyczna
 • Rozwój gospodarczy, innowacje i przemiany rynku pracy
 • Lokalna demokracja, społeczeństwo obywatelskie, ruchy społeczne i tożsamości regionalne

Pracownicy Instytutu Socjologii specjalizują się w metodologii badań społecznych, w szczególności w zakresie:

 • Statystycznej analizy danych
 • Analizy danych cyfrowych (tzw. Big Data, analizy sieci społecznych)
 • Analizy danych jakościowych (danych tekstowych, treści wypowiedzi i  dyskursu np. medialnego, danych obserwacyjnych)
 • Badań ewaluacyjnych i analizy polityk publicznych

Wybrane krajowe i międzynarodowe projekty badawcze realizowane w ostatnim czasie przez pracowników Instytutu Socjologii UMCS:

 • Społeczna Diagnoza Uczniów 2021 „Lustro”
 • Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej
 • Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Coun-tries” (BARMIG) w ramach konkursu DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations
 • Projekt „REINITIALISE - Preserving Fundamental Rights in the use of Digital Technologies for e-Health
 • Media społecznościowe czynnikiem mobilizacji zasobów relacyjnych wzmacniających mechanizmy partycypacji i dzielenia się
 • Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce
 • Diagnoza stanu edukacji kulturalnej w województwie Lubelskim
 • Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny