Innowacyjne metody kształcenia

Nasze motto to:
ROZWÓJ PRZEZ DZIAŁANIE

Zarządzanie w politykach publicznych to kierunek dla osób aktywnych, lubiących angażować się w różne inicjatywy i realizować własne pomysły.

Podczas kształcenia kładziemy nacisk na praktyczne kompetencje naukowo-badawcze, zdolności zarządcze oraz pracę zespołową. Stwarzamy możliwość rozwijania nie tylko kompetencji merytorycznych, ale także komunikacyjnych, interpersonalnych oraz organizacyjnych.

Kształcenie na kierunku ma przede wszystkim charakter praktyczny. Podczas ćwiczeń i laboratoriów pracujemy w oparciu o metody angażujące – kształcenie problemowe, pracę projektową oraz metody oparte na dyskusjach i współdziałaniu.

Studenci kierunku podejmując współpracę z przedstawicielami instytucji i organizacji życia publicznego uczą się stosowania wiedzy naukowej i metod badawczych w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Dzięki temu mają także możliwość nawiązywania cennych kontaktów oraz poznawania od „kuchni” funkcjonowania różnych instytucji i organizacji życia.
Na studiach stwarzamy możliwość:

  • przygotowywania prac dyplomowych na zlecenie i przy współpracy podmiotów zewnętrznych,
  • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników Instytutu Socjologii UMCS m.in. we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi,
  • odbywanie interesujących praktyk zawodowych,
  • wizyty studyjne w instytucjach i organizacjach życia publicznego działających na terenie Lublina i nie tylko,
  • realizację części zajęć dydaktycznych przez praktyków spoza uniwersytetu.

Dzięki temu studenci zdobywają aktualną z perspektywy pracodawców wiedzę, doskonalą praktyczne umiejętności, rozwijają kompetencje interpersonalne, zdobywają cenne kontakty, przydatne podczas wchodzenia na rynek pracy.