VII Konferencja Conradowska oraz jubileusz prof. Wiesława Krajki

„Polskie ślady Josepha Conrada” – to tytuł VII Konferencji Conradowskiej, zorganizowanej przez Instytut Neofilologii UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniach 20-23 czerwca, w ramach międzynarodowego programu badań nad Josephem Conradem. Program realizowany jest przez lubelską uczelnię oraz Columbia University Press w Nowym Jorku. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu badaczy z czternastu krajów. Joseph Conrad jest najbardziej popularnym na świecie pisarzem, wywodzącym się z Polski i jednym z największych twórców. Jego wizje etyczne i polityczne są aktualne do dziś.

Tegoroczna edycja wydarzenia dedykowana była prof. Wiesławowi Krajce (emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu UMCS i redaktorowi serii monografii pn. Conrad: Eastern and Western Perspectives, wydawanych przez UMCS i Columbia University Press) z okazji 50-lecia jego pracy naukowo-dydaktycznej oraz publikacji trzydziestu tomów ww. serii. 

Uroczysta inauguracja odbyła się w Trybunale Koronnym.        

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    4 lipca 2022