Od 2013 do 2015 roku przy Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS działała Grupa Medialna, zrzeszająca studentów z różnych Wydziałów i kierunków, koordynowana przez Magdalenę Kozak-Siemińską, ówczesną rzecznik prasową UMCS.

Członków Grupy łączyła filmowa i fotograficzna pasja, którą realizowali na różne sposoby. Byli obecni z mikrofonem, kamerą i aparatem fotograficznym podczas różnych ważnych i ciekawych wydarzeń, odbywających się m.in. na Wydziałach i w Chatce Żaka oraz w instytucjach miejskich w Lublinie.

Studenci i doktoranci przygotowali już wiele różnorodnych relacji, m.in. z Drzwi Otwartych UMCS i Dni Kultury Studenckiej, Inauguracji Roku Akademickiego UMCS i Programu Stypendialnego Kirklanda, współpracowali przy Zjeździe Absolwentów oraz Pikniku UMCS, a także Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej (w 2013 r.) i projekcie EUnivercities (w 2014 r.). Dwukrotnie brali również udział we współorganizowanych przez Biuro Rzecznika Prasowego UMCS polsko-ukraińskich warsztatach telewizyjnych i filmowych w listopadzie 2013 r. we Lwowie: http://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,4622,umcs-we-lwowie,11180.chtm#page-1 i w maju 2014 r. w Lublinie: http://www.umcs.pl/pl/wydarzenia,4622,-spotkania-ukrainskie-relacja,12591.chtm; http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,348,spotkania-ukrainskie-12-05-2014-,13490.chtm.

Efektem tych warsztatów było m.in. przygotowanie wspólnego z ukraińskimi studentami dokumentu pt. "Majdan oczami Polaków”.