Internetowa Telewizja Akademicka TV UMCS powstała 1 grudnia 2015 roku na bazie istniejącego od 2013 roku Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS, działającego w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, mającym bogate i nowoczesne zaplecze techniczne.

Początek TV UMCS dała Grupa Medialna, zrzeszająca studentów różnych wydziałów i kierunków studiów, która działała od 2013 do 2015 roku pod opieką ówczesnej Rzecznik prasowej UMCS, Magdaleny Kozak-Siemińskiej. Członkowie Grupy byli obecni z mikrofonem, kamerą i aparatem fotograficznym podczas różnych ważnych i ciekawych wydarzeń, odbywających się m.in. na wydziałach i w Chatce Żaka oraz w instytucjach miejskich w Lublinie. W ciągu dwóch lat swojej działalności Grupa Medialna przygotowała wiele różnorodnych relacji, m.in.: z Drzwi Otwartych UMCS i Dni Kultury Studenckiej, Inauguracji Roku Akademickiego UMCS i Programu Stypendialnego Kirklanda, jej członkowie współpracowali przy Zjeździe Absolwentów, Pikniku UMCS, a także Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i projektach HerMAN oraz EUnivercities (w 2014 r.). Kilkakrotnie brali również udział w polsko-ukraińskich warsztatach telewizyjnych i filmowych. Ponieważ jednak Grupa nie mogła sprostać wszystkim „telewizyjnym” wyzwaniom, na początku 2015 roku powstał zespół, koordynujący utworzenie struktur telewizji akademickiej. W skład zespołu, działającego pod opieką prof. Urszuli Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich weszli przedstawiciele Wydziałów: Politologii i Artystycznego, Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka, Centrum Promocji oraz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Obecnie TV UMCS - to nowoczesne medium uniwersyteckie o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym oraz edukacyjnym. Porusza sprawy ważne nie tylko dla społeczności akademickiej  UMCS, ale także Lublina i regionu. Działa w strukturze Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą sprawdzić się w roli reportera, operatora kamery, realizatora wizji i dźwięku montażysty oraz producenta. Ekipa TV UMCS przygotowuje newsy, reportaże, wywiady, programy autorskie, poradniki oraz spoty promocyjne. Część z nich jest tłumaczona na język angielski i inne języki. Nie brakuje tematyki naukowej i artystycznej oraz sportowej a także relacji dotyczących życia studenckiego. Reporterzy, operatorzy kamer, dźwiękowcy i montażyści biorą udział w różnego rodzaju specjalistycznych warsztatach filmowych, m.in. dotyczących realizacji obrazu i dźwięku.

Kierownikiem TV UMCS od jej powstania do października 2019 roku była prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk. Redaktor naczelną od 1 grudnia 2015 roku do 31 października 2022 była wieloletnia dziennikarka telewizyjna, Magdalena Kozak-Siemińska. Do końca czerwca 2020 r. zastępcą red. nacz. był Łukasz Kucharski. Od 1 stycznia 20223 roku Redaktor Naczelną TV UMCS została Grażyna Stankiewicz.