Internetowa Telewizja Akademicka TV UMCS została powołana 1 grudnia 2015 roku. Jej siedziba mieści się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wyjątkowym na rynku Polski Wschodniej cyfrowym ośrodku twórczym z nowoczesnym i niezwykle bogatym zapleczem technicznym. Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS działa od 2013 roku w budynku „Chatki Żaka”. Korzystają z niego studenci podczas zajęć na uczelni, Inkubator jest także miejscem bardzo wielu konferencji naukowych oraz licznych wydarzeń artystycznych. Infrastruktura ta służy również Akademickiemu Radiu Centrum oraz TV UMCS, która powstała na bazie Grupy Medialnej Inkubatora. Więcej informacji na temat Inkubatora można znaleźć tutaj: Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS>>>

 Grupa Medialna, zrzeszająca studentów różnych wydziałów i kierunków studiów działała od 2013 do 2015 roku. Członkowie Grupy byli obecni z mikrofonem, kamerą i aparatem fotograficznym podczas różnych ważnych i ciekawych wydarzeń, odbywających się m.in. na Wydziałach i w Chatce Żaka oraz w instytucjach miejskich w Lublinie. W ciągu dwóch lat swojej działalności (2013 - 2015) Grupa Medialna przygotowała wiele różnorodnych relacji, m.in.: z Drzwi Otwartych UMCS i Dni Kultury Studenckiej, Inauguracji Roku Akademickiego UMCS i Programu Stypendialnego Kirklanda, jej członkowie współpracowali przy Zjeździe Absolwentów, Pikniku UMCS, a także Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i projektach HerMAN oraz EUnivercities (w 2014 r.). Kilkakrotnie brali również udział w polsko-ukraińskich warsztatach telewizyjnych i filmowych. Ponieważ jednak Grupa nie mogła sprostać wszystkim „telewizyjnym” wyzwaniom, na początku 2015 roku powstał zespół, koordynujący utworzenie struktur telewizji akademickiej. W skład zespołu, działającego pod opieką prof. Urszuli Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich weszli przedstawiciele Wydziałów: Politologii i Artystycznego, Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Centrum Promocji oraz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Obecnie TV UMCS - to nowoczesne medium uniwersyteckie o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym oraz edukacyjnym. Porusza sprawy ważne nie tylko dla społeczności akademickiej  UMCS, ale także Lublina i regionu – wykorzystując potencjał UMCS i „Chatki Żaka” oraz możliwości Inkubatora.  Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą sprawdzić się w roli reportera, operatora kamery, realizatora wizji i dźwięku montażysty oraz producenta. Ekipa TV UMCS przygotowuje newsy, reportaże, wywiady, programy autorskie, poradniki oraz spoty promocyjne. Część z nich jest tłumaczona na język angielski i język migowy. Nie brakuje tematyki naukowej i artystycznej oraz sportowej a także relacji dotyczących życia studenckiego. Reporterzy, operatorzy kamer, dźwiękowcy i montażyści biorą udział w różnego rodzaju specjalistycznych warsztatach filmowych, m.in. dotyczących realizacji obrazu i dźwięku.

Kierownikiem TV UMCS jest prof.Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser, dziennikarz TVP, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, a Redaktor Naczelną - wieloletnia dziennikarka telewizyjna, Magdalena Kozak-Siemińska.