Internetowa Telewizja Akademicka TV UMCS została powołana 1 grudnia 2015 roku. Jej siedziba mieści się w Inkubatorze Medialno-Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wyjątkowym na rynku Polski Wschodniej cyfrowym ośrodku twórczym z nowoczesnym i niezwykle bogatym zapleczem technicznym. 

TV UMCS - to nowoczesne medium uniwersyteckie o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym oraz edukacyjnym. Porusza sprawy ważne nie tylko dla społeczności akademickiej  UMCS, ale także Lublina i regionu – wykorzystując potencjał UMCS i „Chatki Żaka” oraz możliwości Inkubatora. Łączy studentów i doktorantów z różnych wydziałów i kierunków, którzy dotąd swoją filmową i artystyczną pasję mogli realizować m.in. w działającej od 2013 roku w „Chatce Żaka” Grupie Medialnej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS.

W ciągu dwóch lat swojej działalności (2013 - 2015) Grupa Medialna przygotowała wiele różnorodnych relacji, m.in.: z Drzwi Otwartych UMCS i Dni Kultury Studenckiej, Inauguracji Roku Akademickiego UMCS i Programu Stypendialnego Kirklanda, jej członkowie współpracowali przy Zjeździe Absolwentów, Pikniku UMCS, a także Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i projektach HerMAN oraz EUnivercities (w 2014 r.). Kilkakrotnie brali również udział w polsko-ukraińskich warsztatach telewizyjnych i filmowych. Ponieważ jednak Grupa nie mogła sprostać wszystkim „telewizyjnym” wyzwaniom, na początku 2015 roku powstał zespół, koordynujący utworzenie struktur telewizji akademickiej. W skład zespołu, działającego pod opieką prof. Urszuli Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich weszli przedstawiciele Wydziałów: Politologii i Artystycznego, Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Centrum Promocji oraz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Obecnie TV UMCS zaprasza do współpracy osoby, które chcą sprawdzić się w roli reportera, operatora kamery, realizatora wizji i dźwięku montażysty oraz producenta. Ekipa TV UMCS przygotowuje newsy, reportaże, wywiady, programy autorskie, poradniki oraz spoty promocyjne. Część z nich jest tłumaczona na język angielski i język migowy. Nie brakuje tematyki naukowej i artystycznej oraz sportowej a także relacji dotyczących życia studenckiego. Reporterzy, operatorzy kamer, dźwiękowcy i montażyści biorą udział w różnego rodzaju specjalistycznych warsztatach filmowych, m.in. dotyczących realizacji obrazu i dźwięku.

Kierownikiem TV UMCS jest prof.Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser, dziennikarz TVP, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa UMCS, a Redaktor Naczelną - wieloletnia dziennikarka telewizyjna, Magdalena Kozak-Siemińska.