Kierownik TV UMCS
Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. nadzw.

Redaktor Naczelna TV UMCS
Magdalena Kozak-Siemińska

Zespół:
Sara Akram, Natalia Balabash, Paweł Bik, Patrycja Cetnar, Szczepan Ciesielski, Mateusz Chazan, Kinga Drozd, Magdalena Drwal, Aleksandra Dziula, Artur Godziszewski, Magdalena Hajczuk, Roman Havryshchak, Maciej Janowski, Jan Jeżak, Tomir Jędrejek, Krystian Karasiński, Mateusz Kasiak, Masza Khlynova, Mikołaj Kloc, Katarzyna Kościuczyk, Łukasz Kucharski, Robert Kłysz, Bartłomiej Matla, Magdalena Markiewicz, Joanna Mróz, Adrian Nowak, Zuzanna Olejnik, Agata Orzechowska, Marcin Otto, Beata Pietryczuk, Agnieszka Plis, Michał Polniak, Dominika Polonis, Mateusz Powszedniak, Joanna Puszka, Aleksander Raczkowski, Tomasz Słapczyński, Łukasz Sokołowski, Natalia Strzępek, Aleksandra Szczyrek, Paula Szybiak, Anna Walter, Agata Wiatr, Tomasz Wieleba, Patrycja Winiarczyk, Grzegorz Wołos, Kamil Wróbel.

Zespół TV UMCS podczas Drzwi Otwartych UMCS w 2018 roku.
Fot. Łukasz Sokołowski.