Zespół Telewizji Akademickiej TV UMCS tworzą studenci i doktoranci UMCS.

Stali współpracownicy: Mateusz Chazan, Michał Częstochowski, Jan Jeżak, Tomir Jędrejek, Robert Kłysz, Arkadiusz Zawadzki

Redaktor naczelna TV UMCS: Magdalena Kozak-Siemińska

Ekipa programu, realizowanego na żywo podczas I Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej w Chatce Żaka (20-22.10.2021 r.) Fot. Karol Samborski.